ZARZĄD ROD „PRATULIŃSKA”

Wybrany za WALNYM ZEBRANIU w dniu 21.04.2018 r.

Prezes – Bogdan Kobuszewski
V-ce prezes – Irena Smakulska
Sekretarz / skarbnik – Wiesława Ananicz
Przewodn. Kom. Ogrodowej – Grzegorz Rogowski
Czł. Zarz. ds. obsł. informat. – Marcin Gołębiewski
Czł. Zarządu ds. technicznych – Jan Zawistowski

Reklama