Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców informuje…

Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców informuje, że Urząd m.st. Warszawy wyznaczył dodatkowy termin składania wniosków do Studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, sporządzanego na podstawie uchwały nr LXVII/1854/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r.

link do ogłoszenia
https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/E62E957C-9A9D-4D67-AA88-A4B92491BC2E/1404947/ogloszeniedodatkowy_termin.pdf

Oznacza to, że działkowcy i Rodzinne Ogrody Działkowe wciąż mogą wyrażać swoje zdanie i składać wnioski na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii, pokój 27 (parter) ul. Marszałkowska 77/79, 00- 683 Warszawa lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców dla dzielnic m.st. Warszawy – z zaznaczeniem „Wniosek do Studium” – lub przesłać na podany wyżej adres, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

link do wzoru wniosku
https://drive.google.com/file/d/1q28h44BdsklNdzOG_cEtuhyYgk6W2OLE/view

Zachęcamy wszystkie zarządy ROD oraz działkowców do aktywnego działania i wpływania na kształt tworzonego właśnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Niezwykle ważny jest głos działkowców w tej sprawie i zabieganie o to, by ogrody były uwzględniane w Studium oraz tworzonych planach zagospodarowania, a jak pokazują działania władz lokalnych nie zawsze po drodze im z ogrodami działkowymi. Na terenach, obecnych ogrodów działkowych, planowane jest m.in. urządzenie publicznych parków, skwerów, placów zabaw itp. Rodzi się więc pytanie, jaka przyszłość czeka warszawskie ROD? Jeżeli nie znajdzie się dla nich miejsce w Studium ich dalsze istnienie będzie poważnie zagrożone.

W tej sprawie aktywne działania podejmują wszystkie organy PZD, w szczególności odpowiednie stanowiska zostały przyjęte przez Krajowy Zarząd, Krajową Komisję Rewizyjną oraz Okręgowy Zarząd Mazowiecki. Poniżej linki do ww. stanowisk.

http://pzd.pl/uploads/1/Stanowisko%20KZ%2020.12.2018.pdf

http://pzd.pl/uploads/cgblog/id22499/SKM_554e19012110540.pdf

https://drive.google.com/file/d/1dkYy_qheW8-AFP18-7PMsIDwk1n8nik7/view

Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się do Państwa z apelem o rozpowszechnienie tej informacji wśród działkowców poprzez jej rozesłanie pocztą elektroniczną, wywieszenie na tablicy ogłoszeń ogrodu i zamieszczenie na stronie internetowej lub fanpage ogrodu (a w razie takiej możliwości przekazanie odpowiedniej informacji również telefonicznie). Jest to bardzo ważne dla nas wszystkich.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.