Opłaty ogrodowe w ROD „Pratulińska” w 2021r.

uchwalone na Walnym Zebraniu w dniu 27 kwietnia 2019:

  1. opłata podstawowa 1,6 zł/m2
  2. opłata energetyczna – 5,00 zł od działki (dotyczy działek posiadających prąd)
  3. składka członkowska – 6,00 zł od działki

Przy naliczaniu opłat zostało uwzględnione saldo z ubiegłego roku oraz wpłaty wniesione w okresie od 1 stycznia do 30 września br. Kwoty z minusem oznaczają nadpłatę. Opłaty należy uregulować jaknajszybciej na rachunek bankowy ROD Pratulińska.

nr działkiBilans otwarcia
01 styczeń 2021
pozostało do zapłatynr działki
I322       357,60   -142,40I
II288       509,80   0,00II
III307       539,96   539,96III
IV310       399,00   -201,00IV
V320       561,00   0,00V
VI268       479,60   479,60VI
VII262       468,20   238,20VII
VIII278       493,80   204,20VIII
IX276       490,60   0,00IX
X284       498,40   0,00X
1420    1 321,00   0,001
2570       961,00   0,002
3587    1 588,20   0,003
4529       895,40   0,004
5514       871,40   0,005
6524       723,20   723,206
7505       857,00   857,007
8553       928,80   928,808
9462       786,40   0,009
10422       910,40   910,4010
11443    1 409,40   697,8011
12471       802,60   802,6012
13447       764,20   0,0013
13a269       558,80   479,2913a
14381       658,60   0,0014
15418       717,80   0,0015
16377       604,40   -5,6016
17386       666,60   0,0017
18417       716,20   0,0018
19471       802,60   0,0019
20339       582,80   0,0020
21503       688,20   0,0021
22282       500,20   0,0022
23495    1 893,00   -17,0023
24362       623,20   0,0024
25512       820,60   -29,4025
26397       704,60   20,4026
27474    2 469,20   1402,2027
28399       686,80   0,0028
29485       825,00   425,0029
30422       724,20   0,0030
31465       631,00   0,0031
32385       665,00   0,0032
33430       737,00   0,0033
34391       669,20   -0,8034
35435    1 490,00   690,0035
36385       858,00   663,0036
37459       766,80   0,0037
38407       695,20   0,0038
39420       721,00   0,0039
40393       677,80   0,0040
41433       736,40   236,4041
41a313       531,40   0,0041a
42392       901,68   676,6842
43317       556,20   556,2043
44316    1 025,80   507,1444
45320       561,00   561,0045
46289       511,40   0,0046
47293       485,60   35,6047
48294       109,20   0,0048
49314       849,20   0,0049
50316       392,64   -57,3650
51463       789,80   0,0051
52394       679,40   679,4052
53523       880,59   880,5953
54370       636,00   636,0054
55301       525,60   0,0055
56393    1 517,40   967,4056
57308       583,60   41,8057
58427       474,60   474,6058
59491       834,60   0,0059
60413       709,80   709,8060
61367       636,20   0,0061
62398       680,80   0,0062
63345       601,00   0,0063
64336       584,00   0,0064
65330       576,70   -3,3065
66381    1 837,80   1837,8066
67343       597,80   -16,7067
68399       864,58   564,5868
69354       930,20   715,4069
70415    1 313,00   0,0070
71363       848,40   189,0071
72390       673,00   0,0072
73353       827,60   592,6073
74590       992,00   492,0074
75373       349,31   0,0075
76680    2 274,00   2274,0076
77358       616,80   616,8077
78297       523,40   -3,3678
79207       750,40   375,2079
80207       375,20   375,2080
81207       360,40   0,0081
82212       376,40   0,0082
83200       356,00   166,0083
83a81                 –     0,0083a
84212       221,20   0,0084
85212       388,20   0,0085
86207       775,10   0,0086
87210       365,00   0,0087
88196       357,60   357,6088
88a142       753,60   753,6088a
89390       673,00   36,0089
90319       559,40   559,4090
91454       458,40   0,0091
92439       746,20   746,2092
93417       716,20   0,0093
94365       633,00   0,0094
95383    1 123,60   -8,2095
96403    2 843,40   0,0096
97402       692,20   0,0097
98410       689,16   -15,0098
99378       653,80   0,0099
100416       714,60   0,00100
101404       892,76   0,00101
102376    1 301,20   0,00102
103370    1 272,00   1272,00103
104404       704,20   19,20104
105392    1 342,40   1342,40105
106371       642,60   0,00106
107403       693,80   693,80107
108384       663,40   0,00108
109404       990,80   990,80109
110388       939,60   667,44110
111377       778,60   -50,00111
112343       795,60   -560,56112
113377    1 248,80   0,00113
114389    1 271,40   0,00114
115368       636,60   0,00115
116573       965,80   0,00116
117292       516,20   0,00117
118369       633,46   -6,54118
119459       694,20   14,20119
120375    1 205,40   835,40120
121428    1 003,40   0,00121
122398    1 531,40   -165,32122
123458       776,80   0,00123
124417    1 316,20   0,00124
125442       755,20   -44,80125
126394       679,40   0,00126
127459    1 383,40   0,00127
128398       585,80   0,00128
129462       976,40   -23,42129
130387       620,00   380,00130
131451       770,60   770,60131
132415       713,00   0,00132
133473    1 592,40   805,80133
134386       639,42   270,42134
135408       701,68   0,00135
136408       539,80   0,00136
137410       686,80   16,60137
138326       570,20   0,00138
139255       404,00   0,00139
140576       970,60   0,00140
141390       668,00   300,00141
142537       316,40   316,40142
143372       834,60   234,60143
144533       742,40   -2,60144
145348       605,80   305,80145
146503       853,80   0,00146
147387       868,20   868,20147
148535       905,00   0,00148
149395    1 181,00   881,00149
150479    1 220,80   0,00150
151403       687,02   0,00151
152471       802,60   200,00152
153462       746,40   0,00153
154487       828,20   828,20154
155548       851,60   -5,40155
156518       877,80   877,80156
157366       639,80   114,80157
158334       583,40   0,00158
159441       754,60   0,00159
160257       470,40   0,00160
161586    1 244,80   844,80161
162530    1 144,00   394,00162
163555       937,00   937,00163
164505       173,00   -327,00164
165536    1 813,20   906,60165
166509    3 351,11   3351,11166
167539       911,40   0,00167
168449    1 534,80   0,00168
169536       906,60   0,00169
170486       826,60   0,00170
171536    1 406,17   1406,17171
172483       643,40   -56,60172
173544       918,20   -1,80173
174483    1 502,40   802,40174
175300       524,00   524,00175
176541       914,20   0,00176
177372       758,40   758,40177
178503    1 697,50   819,80178
179445       760,00   -1,00179
180385       930,00   0,00180
181374       643,90   0,00181
182423       883,40   442,40182
183384       663,40   -10,00183
184393       677,80   0,00184
185389    1 253,03   666,40185
186415       713,00   0,00186
187421    1 445,20   722,60187
188309       541,80   -0,20188
188a280       494,00   0,00188a
189425    1 058,00   329,00189
190333    1 257,40   1257,40190
191242    1 031,20   0,00191
192300       528,18   -11,82192
193328       432,60   0,00193
194357       609,60   -10,40194
195347       604,20   0,00195
196235       537,00   196,00196
197301       519,80   -0,20197
198286       506,18   0,00198
199310       540,00   0,00199
200323       561,60   0,00200
201174    1 276,80   0,00201
202352       412,60   -217,40202
203410    1 305,00   600,00203
204258       461,80   0,00204
205299       427,40   0,00205
206311    1 786,80   1786,80206
207/228458       943,78   -4,42207/228
208436    1 093,20   593,20208
209450       769,00   0,00209
210431    1 077,20   0,00210
211392       676,20   676,20211
212400       968,00   0,00212
213380       703,00   0,00213
214377       652,20   0,00214
215392    1 338,60   1338,60215
216355       848,00   848,00216
217390       673,00   0,00217
218606    2 956,09   2956,09218
219390       672,96   -0,04219
220424    1 454,80   -45,20220
221508    1 573,60   0,00221
222180       170,00   0,00222
222A50       124,00   0,00222A
223416    1 492,80   1492,80223
224324       567,40   0,00224
225345       601,00   0,00225
226384       663,40   -1,60226
227322       559,20   0,00227
228a312       548,20   548,20228a
229/230409       702,80   -44,00229/230
231187       348,20   0,24231
232199       195,40   195,40232
233/234353       613,80   0,00233/4
Reklama