Czas zabezpieczyć instalacje wodną na zimę.

Termin zakręcenia wody jeśli wcześniej nie będzie przymrozków to 27.10.2021 –
30.10.2021 – prosimy zabezpieczyć krany.

Prąd zimowy: Osoby, które nie chcą prądu na zimę proszę o pisemne zgłoszenie nr działki do gospodarza lub skrzynki przy zarządzie.

Drodzy Państwo – obecna kwota zadłużenia naszych działkowców za bieżący rok wynosi ponad 63 tysiące złotych. Prosimy pilnie uregulować należności za działki zgodnie z rozliczeniem ze strony internetowej lub rozpisek w tablicach informacyjnych na ogrodach.
Brak wpłaty, informacji do połowy listopada spowoduje przekazanie zadłużenia firmie windykacyjnej.

Z poważaniem
Zarząd ROD

Reklama