ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ROD „PRATULIŃSKA”

które odbędzie się 18 czerwca 2022 r. w sali Domu Działkowca

Początek obrad:
I termin godz. 14:00
II termin godz. 14:30*

*Zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w I terminie, są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

Zgodnie w § 14 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD. Nie jest dopuszczalne zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika.

Każdy członek PZD zaproszony na zebranie jest obowiązany posiadać ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przed podpisaniem listy obecności.

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.