INFORMACJE O OPŁATACH

Prosimy o uregulowanie zadłużeń za użytkowanie działek i wniesienie opłat bieżących według stawek zeszłorocznych.
Przypominamy o konieczności wniesienia opłaty basenowej w wys. 150 zł.

Numer konta: 29 1020 1042 0000 8102 0009 8467

Zarząd ROD „Pratulińska”