INFORMACJA

Szanowni działkowcy, Informujemy, że do dnia 28 października wystawione są pojemniki na śmieci. Po tym terminie zostają wstrzymane odbiory do marca 2023 r. Prosimy o wyrzucanie śmieci we własnym zakresie. Informujemy, że od 10 do 22 października, w związku z udziałem naszego ogrodu w konkursie "Posprzątaj ROD" można przynosić elektrośmieci. Śmieci umieszczamy przy śmietnikach, obok …

Reklama