Zaktualizowane opłaty za dzierżawę działki i energię

Prosimy o uregulowanie zadłużeń za dzierżawę działki i wniesienie opłat za energię elektryczną. W przelewie na rachunek ROD prosimy o podanie numeru działki.

INFORMACJE O OPŁATACH

Reklama