WARUNKI ROZLICZANIA I WARUNKI OPŁAT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Na podstawie odczytów liczników, Zarząd ROD sporządza wykaz opłat za energię elektryczną, który zostanie opublikowany na stronie internetowej ogrodu* oraz w gablotach na terenie ogrodu. Wykaz obejmuje następujące terminy: marzec - I okres rozliczeniowylipiec - II okres rozliczeniowylistopad - III okres rozliczeniowy Każdy działkowiec, którego działka podłączona jest do instalacji energetycznej ogrodu, powinien, bez dodatkowego …

Reklama

KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD „PRATULIŃSKA” W SPRAWIE ZASAD ROZLICZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2023 r.

Zarząd ROD "Pratulińska" w Warszawie informuje, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127), ogrody działkowe zostały zaliczone do grupy odbiorców uprawnionych do skorzystania z ulg wprowadzonych ustawą. Ustawa wprowadziła przepis …