Aktualizacja danych działkowców

Szanowni Działkowcy Zwracamy się z prośbą o aktualizację swoich danych osobowych i kontaktowych. Zachęcamy także do elektronicznej drogi kontaktu z zarządem ROD Pratulińska. Ze strony internetowej ROD (link poniżej), jak również w biurze można pobrać dokument „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną”. Wypełnione oświadczenie wystarczy dostarczyć do biura ROD lub zeskanować i …

Reklama