K O M U N I K A T

W sprawie zmiany wysokości partycypacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD na rzecz ogrodów w związku z działalnością jednostek terenowych i jednostki krajowej PZD.oraz w sprawie składki członkowskiej W dniu 17.11.2022r. Krajowa Rada PZD podjęła Uchwałę nr 2/XVI/2022 zobowiązującą rodzinne ogrody działkowe do przekazania do właściwej terytorialnie jednostki PZD, kwotę odpowiadającą iloczynowi …

Reklama