Zaproszenie na Zebranie Walne

Drodzy działkowcy, przypominamy o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2023 r., w sali Domu Działkowca. Początek obrad: I termin godz. 12:00, II termin godz. 12:30. Zaproszenia na Zebranie zostały wysłane pocztą lub meilową - do tych działkowców, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. Serdecznie zapraszamy! Zarząd ROD Pratulińska

Reklama