Zaproszenie na Zebranie Walne

Drodzy działkowcy,

przypominamy o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, które odbędzie się w dniu
22 kwietnia 2023 r., w sali Domu Działkowca.

Początek obrad: I termin godz. 12:00, II termin godz. 12:30.

Zaproszenia na Zebranie zostały wysłane pocztą lub meilową – do tych działkowców, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd ROD Pratulińska

Reklama