Opłaty 2017

Opłata za działkę składa się z dwóch elementów. Pierwszy to opłata za prąd, tabele publikowane oddzielnie. Druga składowa to opłata za działkę: metr kwadratowy działki x 1zł + 5zł od każdej działki jako składka za prąd ogólny i 10zł za wywóz śmieci, + 40 zł -(druga ostatnia rata za nowy licznik, jeśli ktoś posiada prąd na działce).

Decyzją Walnego Zebrania opłaty pozostały na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.
Kwotę należy wpłacić na to samo konto co w zeszłym roku:
nr 29 1020 1042 0000 8102 0009 8467

W TYTULE PROSIMY PODAĆ KONIECZNIE NR DZIAŁKI – np „Dz. 333 opłata za 2017”

JEŻELI PRZELEW ZAWIERA RÓWNIEŻ OPŁATĘ ZA PRĄD PROSIMY O DOPISANIE +PRĄD – np „Dz. 333/2017 + prąd”

JEŻELI PRZELEW ZAWIERA RÓWNIEŻ OPŁATĘ ZA BASEN PROSIMY O DOPISANIE +PRĄD – np „Dz. 333/2017 + prąd + BASEN”

Tabele z opłatami zostały dodatkowo wywieszone na tablicach ogłoszeniowych naszych ogrodów.

 pobierz plik pdf OPŁATY_SEKTORAMI.pdf

Szczegółowe wyliczenia za prąd prąd 09.05.2017

Data płatności za prąd upływa z dniem 30.05.2017 Prosimy o dokonanie płatności na konto ROD Pratulińska PKO BP

29 1020 1042 0000 8102 0009 8467

W przypadku nie uregulowania należności w wyznaczonym terminie będzie odłączany prąd na działce. Ponowne jego podłączenie będzie zgodnie z uchwałą zarządu ROD nr 7/2012 na podstawie uchwały Prezydium PZD nr 45/2009 wiązało się z dodatkową opłatą. 

Reklama