Dłużnicy 2014

dłużnicy PDF na 2.10.2014 r.

na  30.11.2014 poniżej

Zaległe opłaty za użytkowanie działek stan na 30.11.2014 r.

 
 
 
Nr działki pozostało do zapłaty  
 
III 341,63  
IV 366,60  
IX 169,84  
12 520,68  
29 85,43  
56 336,75  
65 99,43  
71 402,67  
75 39,09  
76 748,00  
79 232,63  
86 232,63  
87 235,90  
121 473,52  
131 291,59  
136 486,61  
       
 
       
       
       
                 
                 
Zaległe opłaty za użytkowanie działek stan na 30.11.2014 r.  
 
   
Lp. Nr działki pozostało do zapłaty  
 
 
143 207,75  
144 594,97  
154 535,46  
162 297,01  
166 66,17  
172 533,47  
174 298,13  
182 1 070,96  
187 457,83  
190 134,77  
215 234,28  
218/218A 817,15  
219 195,00  
223 460,44