Opłaty ogrodowe w ROD „Pratulińska” w 2022r.

uchwalone na Walnym Zebraniu w dniu 27 kwietnia 2019: opłata podstawowa 1,6 zł/m2opłata energetyczna – 5,00 zł od działki (dotyczy działek posiadających prąd)składka członkowska – 6,00 zł od działki Przy naliczaniu opłat zostało uwzględnione saldo z ubiegłego roku oraz wpłaty wniesione w okresie od 1 stycznia do 30 lipca br. Kwoty z minusem oznaczają nadpłatę. …

Reklama

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ROD „PRATULIŃSKA”

które odbędzie się 3 września 2022 r.w sali Domu DziałkowcaPoczątek obrad:I termin godz. 1400II termin godz. 1430* *Zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w II terminie,co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w I terminie,są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu. Zgodnie w § 14 …

INFORMACJE O OPŁATACH

Prosimy o uregulowanie zadłużeń za użytkowanie działek i wniesienie opłat bieżących według stawek zeszłorocznych.Przypominamy o konieczności wniesienia opłaty basenowej w wys. 150 zł. Numer konta: 29 1020 1042 0000 8102 0009 8467 Zarząd ROD „Pratulińska”

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA W ZARZĄDZIE ROD PRATULIŃSKA

Poszukujemy chętnych osób do pracy w Zarządzie i objęcia stanowisk: Prezesa:kierowanie i odpowiadanie za całokształt prac zarządu ROD, zarządzanie ogrodem, sprawy administracyjne, podpisywanie dokumentów, realizacja inwestycji, Wiceprezesa:odpowiada za powierzone dziedziny działalności zarządu, zastępuje prezesa w pełnieniu obowiązków, sprawy administracyjne, podpisywanie dokumentów, Członka zarządu:sprawy administracyjne, podpisywanie dokumentów, wsparcie w: realizacji pracy bieżącej Zarządu Prosimy o zgłoszenia …

ODWOŁANIE ZEBRANIA ROD PRATULIŃSKA

Z uwagi na pozytywny wynik testu COVID19 członka zarządu ROD Pratulińska oraz jego kontakt z innymi osobami w zarządu zmuszeni jesteśmy do odwołania zebrania członków ROD Pratulińska w dniu 18.06.2022 roku. O terminie kolejnego zebrania poinformujemy w najbliższym czasie. Z poważaniem Zarząd ROD Pratulińska

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ROD „PRATULIŃSKA”

które odbędzie się 18 czerwca 2022 r. w sali Domu Działkowca Początek obrad:I termin godz. 14:00II termin godz. 14:30* *Zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w I terminie, są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu. …

Spotkanie informacyjno- organizacyjne

Dnia 06.11.2021 odbędzie się zebranie informacyjno- organizacyjne z podziałem na 3 części ogrodu (A,B,C) A działki 1 - 65 oraz I do X: godzina 10:00 do 11:30B działki 66 - 139 godzina 12:00 do 13:30C działki 140 - 234 godzina 14:00 do 15:30 Zarząd ROD Pratulińska

Czas zabezpieczyć instalacje wodną na zimę. Termin zakręcenia wody jeśli wcześniej nie będzie przymrozków to 27.10.2021 –30.10.2021 – prosimy zabezpieczyć krany. Prąd zimowy: Osoby, które nie chcą prądu na zimę proszę o pisemne zgłoszenie nr działki do gospodarza lub skrzynki przy zarządzie. Drodzy Państwo – obecna kwota zadłużenia naszych działkowców za bieżący rok wynosi ponad …