Aktualne rozliczenie za energię elektryczną

 Prosimy o uregulowanie opłaty za energię elektryczną za okres od 10. 2022 r. do 4. 2023 r. w terminie do 10 czerwca 2023 r. Po tym terminie działka zostanie odłączona od energii, a za kolejne podłączenie opłata będzie wynosiła 200,00 zł.  W tytule przelewu prosimy koniecznie podać numer działki. Rozliczenie pod linkiem

Reklama

Zaproszenie na Zebranie Walne

Drodzy działkowcy, przypominamy o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2023 r., w sali Domu Działkowca. Początek obrad: I termin godz. 12:00, II termin godz. 12:30. Zaproszenia na Zebranie zostały wysłane pocztą lub meilową - do tych działkowców, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. Serdecznie zapraszamy! Zarząd ROD Pratulińska

Szkolenia dla nowych działkowców

Biuro Okręgu Mazowieckiego PZD zaprasza na cykliczne, stacjonarne szkolenia dla działkowców (szczególnie dla nowych użytkowników działek). W 2023 roku szkolenia będą odbywały się w biurze Okręgu Mazowieckiego PZD przy ulicy Żółkiewskiego 35d w Warszawie – róg Boremlowska/Żółkiewskiego (Grochów). Więcej informacji Jednocześnie informujemy, że jeżeli zbierze się odpowiednia ilość osób, jest możliwość organizacji szkolenia na miejscu w naszym ogrodzie. Prosimy …

Ogłoszenie: pracownik administracyjno – biurowy – umowa zlecenie

Miejsce pracy: Rodzinny Ogród Działkowy „Pratulińska” ul. Pratulińska 5Wymiar etatu: umowa zlecenieWynagrodzenie: 55 zł netto/ hWymiar godzin: 8 h miesięcznie w okresie wiosenno - jesiennym (4 godziny w sobotę 2 x w miesiącu w czasie dyżurów Zarządu "ROD")Termin składania dokumentów: 10-03-2023 r. godz. 15:00Zlecający: Zarząd ROD „Pratulińska” I. Wymagania w stosunku do kandydatów:a. Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie Ukończona szkoła średnia, …

K O M U N I K A T

W sprawie zmiany wysokości partycypacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD na rzecz ogrodów w związku z działalnością jednostek terenowych i jednostki krajowej PZD.oraz w sprawie składki członkowskiej W dniu 17.11.2022r. Krajowa Rada PZD podjęła Uchwałę nr 2/XVI/2022 zobowiązującą rodzinne ogrody działkowe do przekazania do właściwej terytorialnie jednostki PZD, kwotę odpowiadającą iloczynowi …