ODWOŁANIE ZEBRANIA ROD PRATULIŃSKA

Z uwagi na pozytywny wynik testu COVID19 członka zarządu ROD Pratulińska oraz jego kontakt z innymi osobami w zarządu zmuszeni jesteśmy do odwołania zebrania członków ROD Pratulińska w dniu 18.06.2022 roku. O terminie kolejnego zebrania poinformujemy w najbliższym czasie. Z poważaniem Zarząd ROD Pratulińska

Reklama

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ROD „PRATULIŃSKA”

które odbędzie się 18 czerwca 2022 r. w sali Domu Działkowca Początek obrad:I termin godz. 14:00II termin godz. 14:30* *Zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w I terminie, są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu. …

Spotkanie informacyjno- organizacyjne

Dnia 06.11.2021 odbędzie się zebranie informacyjno- organizacyjne z podziałem na 3 części ogrodu (A,B,C) A działki 1 - 65 oraz I do X: godzina 10:00 do 11:30B działki 66 - 139 godzina 12:00 do 13:30C działki 140 - 234 godzina 14:00 do 15:30 Zarząd ROD Pratulińska

Czas zabezpieczyć instalacje wodną na zimę. Termin zakręcenia wody jeśli wcześniej nie będzie przymrozków to 27.10.2021 –30.10.2021 – prosimy zabezpieczyć krany. Prąd zimowy: Osoby, które nie chcą prądu na zimę proszę o pisemne zgłoszenie nr działki do gospodarza lub skrzynki przy zarządzie. Drodzy Państwo – obecna kwota zadłużenia naszych działkowców za bieżący rok wynosi ponad …

Opłaty ogrodowe w ROD „Pratulińska” w 2021r.

uchwalone na Walnym Zebraniu w dniu 27 kwietnia 2019: opłata podstawowa 1,6 zł/m2opłata energetyczna – 5,00 zł od działki (dotyczy działek posiadających prąd)składka członkowska – 6,00 zł od działki Przy naliczaniu opłat zostało uwzględnione saldo z ubiegłego roku oraz wpłaty wniesione w okresie od 1 stycznia do 30 września br. Kwoty z minusem oznaczają nadpłatę. …

Odwołanie zebrania 2021

Z uwagi na nadal istniejące zagrożenie epidemiczne oraz brak możliwości zorganizowania zebrania w sposób zgodny z wytycznymi Państwowego Inspektora Sanitarnego Zarząd ROD Pratulińska podjął uchwałę o niepowoływaniu Zebrania Działkowców w bieżącym roku. Wszystkie opłaty ogrodowe zostaną tym poziomie jak w zeszłym roku.Bogdan KobuszewskiPrezes ROD Pratulińska

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej – zużycie za 2020r.

Nr działkistan licznika z 2019stan licznika z 2020zużycieSALDODO ZAPŁATY ( + )LUB NADPŁATA ( - )I6,112,46,37,82 złII14,524,09,55,70 złIII50,7573,0522,3295,78 złIV09,095,40 złV326,1427,6101,560,90 złVI261,7270,08,37,20 złVII841,51294,0452,5497,40 złVIII109,6169,059,435,64 złIX1126,11551,2425,1255,06 złX00,000,00 zł123,429,35,90,00 zł215,341,025,715,42 zł351,253,01,82,40 zł4129,3184,054,712,80 zł5731012816,80 zł62832,042,40 zł710,0611,00,941,80 zł800,000,00 zł951,2245,0193,845,20 zł102894,63889,0994,4596,64 zł11260332,072100,80 zł1231,953,021,118,66 zł13127,1163,035,921,54 zł13a37,941,03,11,86 zł14348,2464,0115,863,48 zł1576,3104,027,716,60 zł16485,1535,049,991,20 zł171473,21503,029,817,88 zł18367,3467,099,759,82 zł19127166,03964,80 zł20148171,0235,20 zł2130,465,034,620,76 zł2282,4207,0124,674,76 zł2331,179,047,947,40 zł2440,692,051,430,84 zł251210,35783,04572,72 743,20 zł26439901,0462277,20 zł2741,7741,8025,06 zł2810,413,02,61,20 …

Konkurs: Najpiękniejsza działka w ROD 2021

W załączeniu przekazujemy Państwu uchwałę Krajowego Zarządu PZD nr 140/2021 wraz załącznikami w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego "Najpiękniejsza działka w ROD 2021" wraz z załącznikami. uchwala-nr-140-konkurs-krajowyPobierz zal.-nr-1-regulamin-konkursuPobierz zal.-nr-2-formularz-zagloszeniaPobierz zal.-nr-3-oswiadczenie-uczestnikaPobierz