Instalacja wodociągu na naszym ogrodzie jest w opłakanym stanie.

Rura o przekroju 160 której nie ma na mapie pękła na głębokości ok 3 m. Prawdopodobnie wiosenne straty wody mogły być spowodowane nie widocznym pęknięciem. Zarząd ROD zdecydował się na naprawę: koszt wykopu koparka, robocizna, części to koszt 6000zł. Było kilku wykonawców nie podali cen lub podali cenę ok. 10000zł +. Zarząd odczekał kilka tygodni …

Reklama

Liczniki prądu – informacja

W ostatnich dniach następuje proces spisania liczników prądu. W przypadku kiedy licznik nie jest stosownie opisany bezpiecznik zostaje wyłączony. Jeśli któś z Państwa nie ma aktualnie prądu na działce prosimy o kontakt z Zarządem.

Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców informuje…

Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców informuje, że Urząd m.st. Warszawy wyznaczył dodatkowy termin składania wniosków do Studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, sporządzanego na podstawie uchwały nr LXVII/1854/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. link do ogłoszenia https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/E62E957C-9A9D-4D67-AA88-A4B92491BC2E/1404947/ogloszeniedodatkowy_termin.pdf Oznacza to, że działkowcy i Rodzinne Ogrody Działkowe wciąż mogą wyrażać swoje …

Informacje

W pierwszym tygodniu października będzie zamówiony rozdrabniacz do gałęzi. Jeśli ktoś ma gałęzie na zbyciu, może je do tego czasu przynosić na wyznaczone miejsce składowania tj.: w „małym ogrodzie” – na parking przy bramie D w „dużym ogrodzie” – na tyłach Domu Działkowca. Po tym terminie proszę nie przynosić gałęzi bo będą leżały do wiosny. …

Od 1 czerwca zmieniamy system odbioru odpadów z naszego Ogrodu.

Przede wszystkim rezygnujemy z małych pojemników (1100 l.), bo okazały się niewystarczające, a w ich miejsce są podstawione kontenery po 3500 l. Jeden kontener będzie stał w sąsiedztwie Domu Działkowca, a drugi na parkingu przy bramie D. Kontenery będą opróżniane 2 razy w miesiącu. W pierwszej połowie miesiąca należy do nich wrzucać wyłączenie śmieci komunalne …

Opłaty ogrodowe w ROD „Pratulińska” w 2018 r.

uchwalone na Walnym Zebraniu 21.04.2018 r. (Uchwała Nr 4/2018) opłata podstawowa 1 zł/m2 w tym: opłata wodna - 0,40 zł/m2, koszty funkcjonowania ogrodu - 0,60 zł/m2, w tym partycypacja - 0,08 zł/m2 odprowadzana do instancji wyższych PZD opłata energetyczna - 5,00 zł od działki (dotyczy działek posiadających prąd) opłata za wywóz śmieci - 20,00 zł od …

ZARZĄD ROD „PRATULIŃSKA”

Wybrany za WALNYM ZEBRANIU w dniu 21.04.2018 r. Prezes - Bogdan Kobuszewski V-ce prezes - Irena Smakulska Sekretarz / skarbnik - Wiesława Ananicz Przewodn. Kom. Ogrodowej - Grzegorz Rogowski Czł. Zarz. ds. obsł. informat. - Marcin Gołębiewski Czł. Zarządu ds. technicznych - Jan Zawistowski