DRUKI ROD

Umowa przeniesienia prawa do działki.  POBIERZ

Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki. POBIERZ

Deklaracja członkowska. POBIERZ

Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku. POBIERZ

Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu. POBIERZ

Wniosek małżonka o ustanowienie prawa do działki. POBIERZ

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną. POBIERZ  


Wszystkie dostępne wzory druków PZD

Altany ankieta – zgodnie z zaleceniami KR PZD należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do biura zarządu ROD.

Oświadczenie o adresie zamieszkania.
Oświadczenie o adresie zameldowania dla posiadaczy nowych dowodów osobistych.

Reklama