SZKOLENIA

Szkolenia stacjonarne dla nowych działkowców 

Biuro Okręgu Mazowieckiego PZD zaprasza na cykliczne, stacjonarne szkolenia dla działkowców (szczególnie dla nowych użytkowników działek).

W 2023 roku szkolenia będą odbywały się w biurze Okręgu Mazowieckiego PZD przy ulicy Żółkiewskiego 35d w Warszawie – róg Boremlowska/Żółkiewskiego (Grochów).

Dojazd:

Tramwaj 3, 6, 9, 24 – należy wysiąść na przystanku Żółkiewskiego – dojście około 500m

Autobus 102, 135, 523 – należy wysiąść na przystanku Olszynka Grochowska – dojście około 400m

Autobus 188, 202 – należy wysiąść na przystanku Hetmańska – dojście około 200 m

Terminy szkoleń stacjonarnych planowanych w 2023 roku (soboty): 

  1. 18 marca

  2. 22 kwietnia

  3. 20 maja

  4. 17 czerwca

  5. 15 lipca

  6. 19 sierpnia

  7. 16 września

  8. 21 października

  9. 18 listopada

Zajęcia będą zaczynać się o godzinie 11:00 (czas trwania około 4 godziny wykładowe)

Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe i niezbędne informacje dotyczące zasad właściwego zagospodarowania ROD i działki, regulaminu ROD, statutu PZD, funkcjonowania ROD. Dostępne będą także broszury tematyczne dla działkowców wydawane przez KR PZD. Ponadto działkowcom przedstawione zostaną Programy PZD, ze szczególnym naciskiem na Otwarty Program nowoczesnej zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin oraz Program Klimatycznego PZD i Bioróżnorodności na działkach w ROD. Uczestnicy szkoleń dla nowych działkowców po jego zakończeniu otrzymają stosowne zaświadczenie.


Szkolenie zdalne

Równolegle kontynuowana będzie również zdalna forma szkolenia – w zakładce Szkolenia na głównej stronie internetowej (mazowiecki.pzd.pl), nadal dostępne będą uzupełniające materiały szkoleniowe, dotyczące różnych zagadnień ogrodniczych.

Zobacz: Zdalne materiały szkoleniowe dla nowych działkowców | MAZOWIECKI PZD

Po zapoznaniu się z materiałami, kandydaci na działkowców proszeni są o kontakt mailowy z działem ogrodniczym OZM PZD pod adresem: oma@pzd.pl. Następnie drogą mailową zostaje przesłany do nich krótki test, a po jego rozwiązaniu i odesłaniu, otrzymują zaświadczenie ukończenia zdalnego szkolenia, a jego kopia trafia do właściwego zarządu ROD.


Reklama