TEMATY SZKOLENIA

I. TEMATYKA DOTYCZĄCA SPRAW ORGANIZACYJNYCH

 1. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 08.07.2005r
 2. Prawa i obowiązki działkowca w świetle Statutu PZD i Regulaminu ROD
 3. Zagospodarowanie działki według obowiązujących przepisów PZD
 4. Aktualna sytuacja Związku i znaczenie stanu ogrodów i działek na ich postrzeganie w środowisku miejskim

II. TEMATYKA dot. GLEBOZNAWSTWA i NAWOŻENIA

 1. Podstawowe wiadomości o glebie i jej właściwościach:
  – kwasowość gleby, nawożenie wapniowe, organiczne, nawozy zielone,
  – sposoby poprawy struktury gleby i jej pojemności sorpcyjnej i wodnej,
  – wymagania glebowe roślin ogrodniczych,
  – elementy ekologii.

III. WARZYWNICTWO

 1. Uprawa podstawowych roślin warzywniczych na działce i znaczenie ich dla zdrowia ludzi,
  – przygotowanie gleby pod uprawę roślin warzywniczych,
  – warzywa produkowane z siewu oraz z rozsady -terminy
  – znaczenie płodozmianu, przygotowanie rozsady warzyw,
 2. Agrotechnika uprawy warzyw w okresie wegetacji roślin,
 3. Sposoby przyspieszania i opóźniania zbioru warzyw,

IV. SADOWNICTWO

 1. Zakładanie części sadowniczej na działce, z zaleceniem kwaterowego prowadzenia upraw sadowniczych,
 2. Podstawowe wiadomości o podkładkach drzew owocowych, znaczenie podkładek w uprawach prowadzonych na działce,
 3. Przegląd gatunków iodmian zalecanych do upraw amatorskich,
 4. Prowadzenie i pielęgnacja drzew i krzewów owocowych w pierwszych latach po posadzeniu,
 5. Metody cięcia i prześwietlania drzew i krzewów owocowych,

V. ROŚLINY OZDOBNE

 1. Rola roślin ozdobnych i możliwości ich zastosowania na działce,
 2. Uprawa roślin wieloletnich, przykłady, stosowanie dodatkowych elementów ozdobnych – podpór, kamieni i innych
 3. Uprawa roślin dwuletnich i jednorocznych,
 4. Znaczenie roślin ozdobnych w wprowadzaniu elementów modernizacji,

VI. OCHRONA ROŚLIN

  1. Podstawowe wiadomości z zakresu ochrony roślin, przegląd najbardziej rozpowszechnionych chorób i szkodników na działce,
  2. Metody ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów agrotechnicznych i biologicznych ochrony.

Okazanie zaświadczenia ukończenia szkolenia zobowiązuje zarządy ROD do zawarcia umowy dzierżawy działkowej z pełnoletnią osobą fizyczną i ustanowienia prawa do działki (UCHWAŁA Nr 1/XVII/2010 KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 23 września 2010 r. Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 9.01.2014r.)

Kurs organizowany jest w Ośrodku Szkoleniowym OZM PZD (na terenie ROD Waszyngtona), przy ulicy Waszyngtona 52/80 w Warszawie. Osoba do kontaktu OZM PZD: Maciej Aleksandrowicz tel. 22 836 51 48

Reklama