OŚWIADCZENIE RODO

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym RODO – poniżej dowie się Pani/Pan jak PZD ROD Pratulińska przetwarza dotyczące Pani/Pana dane osobowe.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PZD ROD Pratulińska z siedzibą w Warszawie (03-511) przy ul. Pratulińskiej 5, zwany dalej „Administratorem”.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Administratorem pod adres jego siedziby albo adres e-mail: rodpratulinska@gmail.com

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane w celu:
– wysyłki informacji dotyczącej działalności ogrodu i realizacji obowiązków informacyjnych dot. PZD ROD Pratulińska,
– wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania działki na terenie PZD ROD Pratulińska, jak również przez okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i lub dokumentów statutowych PZD.

Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować do Administratora pod adres jego siedziby albo adres e-mail: rodpratulinska@gmail.com

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu posiadania działki na terenie ogrodów PZD ROD Pratulińska.

Reklama