Oznaczenie bram i furtek

W sobotę 07.09.2013 zostały powieszone pierwsze tabliczki z numeracją bram wjazdowych i furtek. Oznakowanie na małych ogrodach od strony ul. Radzymińskiej będzie przy pomocy liter A, B, C, D, E w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara, na dużych ogrodach cyframi od 1 do 6 – również zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Takie oznaczenie ma ułatwić dostęp do ogrodów karetkom pogotowia ratunkowego, policji, straży miejskiej i pożarnej. Oznaczenie wykonał i zawiesił w czynie społecznym jeden z działkowców, któremu składamy tą drogą serdeczne podziękowania w imieniu wszystkich działkowców.

Reklama