ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ROD „PRATULIŃSKA”

które odbędzie się 3 września 2022 r.w sali Domu Działkowca
Początek obrad:
I termin godz. 1400
II termin godz. 1430*

*Zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w II terminie,
co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w I terminie,
są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

Zgodnie w § 14 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD.
Nie jest dopuszczalne zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika.

Każdy członek PZD zaproszony na zebranie jest zobowiązany posiadać ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przed podpisaniem listy obecności.

Zarząd ROD „Pratulińska”

Reklama
Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

INFORMACJE O OPŁATACH

Prosimy o uregulowanie zadłużeń za użytkowanie działek i wniesienie opłat bieżących według stawek zeszłorocznych.
Przypominamy o konieczności wniesienia opłaty basenowej w wys. 150 zł.

Numer konta: 29 1020 1042 0000 8102 0009 8467

Zarząd ROD „Pratulińska”

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA W ZARZĄDZIE ROD PRATULIŃSKA

Poszukujemy chętnych osób do pracy w Zarządzie i objęcia stanowisk:

Prezesa:
kierowanie i odpowiadanie za całokształt prac zarządu ROD, zarządzanie ogrodem, sprawy administracyjne, podpisywanie dokumentów, realizacja inwestycji,

Wiceprezesa:
odpowiada za powierzone dziedziny działalności zarządu, zastępuje prezesa w pełnieniu obowiązków, sprawy administracyjne, podpisywanie dokumentów,

Członka zarządu:
sprawy administracyjne, podpisywanie dokumentów, wsparcie w: realizacji pracy bieżącej Zarządu

Prosimy o zgłoszenia do 31 lipca 2022 pod nr: 518 746 846 lub mailowo: rodpratulinska@gmail.com

Zarząd ROD „Pratulińska”

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

ODWOŁANIE ZEBRANIA ROD PRATULIŃSKA

Z uwagi na pozytywny wynik testu COVID19 członka zarządu ROD Pratulińska oraz jego kontakt z innymi osobami w zarządu zmuszeni jesteśmy do odwołania zebrania członków ROD Pratulińska w dniu 18.06.2022 roku.

O terminie kolejnego zebrania poinformujemy w najbliższym czasie.

Z poważaniem

Zarząd ROD Pratulińska

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ROD „PRATULIŃSKA”

które odbędzie się 18 czerwca 2022 r. w sali Domu Działkowca

Początek obrad:
I termin godz. 14:00
II termin godz. 14:30*

*Zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w I terminie, są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

Zgodnie w § 14 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD. Nie jest dopuszczalne zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika.

Każdy członek PZD zaproszony na zebranie jest obowiązany posiadać ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przed podpisaniem listy obecności.

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

Zmarła Pani Maria Kurowska – członek Zarządu ROD Pratulińska

Pogrzeb Pani Marii Kurowskiej odbędzie się dnia 08.03.2022 o godzina 13:00 w Parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie ul.Wólczańska 64.

Łączymy się w bólu z Rodziną i najbliższymi.

Działkowcy i Zarząd ROD Pratulińska.

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz