Od Premiera

Zagwarantujemy działkowcom bezpieczeństwo i trwałość ogrodów działkowych

Miesiące zabiegów środowiska działkowców o podjęcie dialogu PO zaczynają przynosić efekty. „Zagwarantujemy działkowcom bezpieczeństwo i trwałość ogrodów działkowych” – zadeklarował Premier Donald Tusk w liscie do działkowców, który został zamieszczony w czwartkowym wydaniu „Super Expressu” (z dn.20.06 br.). W liście lider Platformy Obywatelskiej obiecuje, że nikt nie zabierze działkowcom ogrodów.

W liście Premier Tusk nawiązuje do spotkania z działkowcami mazowieckimi, które na prośbę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się 15 czerwca br. w ROD „Waszyngtona” w Warszawie. Zarówno przebieg tego spotkania, deklaracje Premiera, które wówczas padły, a zostały potwierdzone w liście D. Tuska do działkowców, napawają optymizmem i dają nadzieję, że projekt obywatelski może stać się dobrym prawem. Tego oczekuje całe środowisko działkowe.

Działkowcy wierzą, że deklaracje Premiera D. Tuska zostaną poważnie potraktowane przez parlamentarzystów z PO, którzy dotąd dyskredytowali projekt obywatelski, a także forsowali swój włąsny projekt ustawy, niezwykle krzywdzący dla działkowców, ogorodu i Związku.

Reklama