Walne Zebranie

Bilans ROD Pratulińska za 2015 Bilans 2015.pdf

 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu ROD Pratulińska za 2014 r.

Obecny zarząd pracuje od lipca 2013r. Głównym celem zarządu w minionym okresie było przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo – konserwacyjnych, modernizacji infrastruktury oraz poprawa estetyki i bezpieczeństwa naszych działek. Poniżej wymienione zostały najważniejsze działania zrealizowane w ciągu ostatniego roku:

 1. Bieżące naprawy i modernizacje:

– modernizacja instalacji wodnej, wymiana starych zaworów – wpłynęła znacząco na obniżenie kosztów za wodę,

– wymiana głównej rozdzielni elektrycznej,

– wymiana i uzupełnienie zdewastowanych elementów płotu betonowego od ul. Radzymińskiej,

– wielokrotne naprawy furtek i bram oraz ogrodzenia od strony ulic: Junkiewicz, Plantowej, Pratulińskiej i Rejonu AK,

– ze środków pozyskanych z opłat basenowych uruchomiono nową pompę ręczną na małych ogrodach

 1. W ramach poprawy bezpieczeństwa:

– wydano zarządzenie o uporządkowanie alei przy działkach, przycięcie gałęzi itp. – za co Państwu, którzy dostosowali się do zarządzenia serdecznie dziękujemy;

– egzekwowano zarządzenie o widocznych numerach działek, duża poprawa w skali ostatniego roku

– wielokrotne wzywanie straży miejskiej i policji w związku z naruszaniem porządku na terenie ROD i terenów przyległych,

– uruchomienie cyfrowych zamków na dwie bramy – ułatwia dostęp do ogrodów służbom ratunkowo porządkowym

– wprowadzenie nazw i oznakowania alejek,

– Komisja Ogrodowa skontrolowała estetykę i zagospodarowanie działek; wykonano dokumentację fotograficzną – foto relacja na stronie pratulinska.pl w galerii foto.

– pracujemy również wraz z policją i strażą miejską nad wznowieniem w roku 2015 programu „Bezpieczna Działka”

 1. Egzekwowanie należnych opłat od zadłużonych działkowców:

– odebranie 7 działek z powodu zadłużenia – obecnie oczekujemy na przepisy wykonawcze w celu ich przydziału nowym działkowcom

– na 31.12.2013r. zadłużonych było 58 działek na kwotę 30.122 zł, z czego do końca 2014r. udało się wyegzekwować ponad 22 000 zł, a pozostałą część odzyskamy po rozdzieleniu odebranych działek.

– odłączamy od wody i prądu zadłużonych działkowców, nie wydajemy im nowych kluczy do furtek;

– umieszczenie informacji o zadłużonych działkach na stronie internetowej i tablicach informacyjnych

 1. Szerokie reklamowanie na naszych stronach www możliwości wynajęcia sali w budynku zarządu przyniosło zysk 2 858 w porównaniu do 2013r. – 3 wynajęcia przyniosły tylko 600zł

 2. W okresie sprawozdawczym 8 kolejnych działek zmieniło właścicieli, którzy obecnie aktywnie gospodarują.

 3. Nowe sposoby łączności działkowców z zarządem przyniosły:

6 787 wizyt w naszym „elektronicznym biurze”, znajdującym się na stronie www.pratulinska.pl (dla porównania 2013 – 1 847 wizyt, a już tym roku 2015 – 3 259)

– skrzynka pocztowa i infolinia 518 746 846 ułatwiła kontakt z zarządem – odebraliśmy ponad pół tysiąca listów elektronicznych przyjęliśmy niezliczoną ilość telefonów i sms-ów

– uruchomienie bezpłatnych szkoleń działkowców ramach programu „Komputery dla działkowców” ułatwia dostęp do bieżących informacji o wysokości opłat, stanu zadłużenia poszczególnych działek, foto i video relacji z przedsięwzięć Zarządu ROD dla naszych działkowców, możliwość pobrania wszystkich druków i wniosków,

– publikacja gazetki „Nasz Ogrodek” szeroko informuje o bieżących sprawach i planach rozwoju naszych ogrodów

 1. Zarząd aktywnie uczestniczył w działaniach na rzecz obrony naszych altan (kolejny wielki sukces działkowców nowa ustawa podpisana została przez prezydenta 02.04.2015r.) również w szkoleniach i naradach instruktażowych organizowanych przez OZ PZD i inne organizacje.

 2. Wizyty u Burmistrzów i pisma skierowane do Urzędu naszej dzielnicy przyniosły pierwsze rezultaty – w postaci uporządkowania terenów przyległych do naszych ogrodów – wycinka klonów w al. Jaśminów, uporządkowanie zieleni okalającej ROD od strony ul. Plantowej i Cynowej (okolice źródełka), częstsze patrole policyjne i straży miejskiej – znaczący spadek kradzieży i włamań, wznowienie działania oświetlenia ul. Pratulińskiej. Mamy również wstępną deklarację możliwości odzyskania terenów odebranych przed rokiem 1970 przy ul. Radzymińskiej i odświeżenia nawierzchni ul. Pratulińskiej w 2015r.

 3. Zgodnie z decyzją walnego zebrania z IX.2014 Zarząd ROD prowadzi pracę nad zebraniem wszystkich niezbędnych zezwoleń i prowadzi modernizację istniejącej infrastruktury wodnej w celu wybudowania własnej hydroforni. Wymiana starych zaworów i uszczelnienie łączy hydraulicznych miało duży wpływ na spadek opłat za wodę w 2014r.

 4. Finanse:

Najważniejsze wydatki w 2014

Cel

Kwota (zł)

Woda

24 757,49

Prąd tu był błąd

8 818,57

Gaz

109,95

Kontenery

5 962,03

Składka do PZD

5 752,25

Ubezpieczenie budynku zarządu

998,00

Pracownik biurowy

1 730,00

Obsługa księgowa

8 856,00

Koszty zarządu – świadczenia dla aktywu

7 700,00

Wynagrodzenie gospodarza

13 184,00

RAZEM

77 338,29

 

Najważniejsze przychody w 2014

Źródło

Kwota (zł)

reklamy AMS

9 240,00

reklamy Ströer

18 272,00

wynajem Sali

2 858,00

Wpływy z opłat za użytkowanie działek

96 113,69

Wpływy z wpisowego i opłat inwestycyjnych od nowych członków

2 800,00

Wpływy za sprzedaży dodatkowych kluczy

830,00

RAZEM

127 313,69

 1. Stan rachunku bankowego na 31.12.2014 to: 90 073,46zł dla porównania 31.12.2013r. było 44 046,11zł, a na 31.12.2012r. to: 9 255,96zł.

Zdajemy sobie sprawę, że części naszych działkowców nie będzie na zebraniu, stąd skrótowe przedstawienie najważniejszych zagadnień z ubiegłego roku. Planujemy również przygotować telewizyjne sprawozdanie z naszego zebrania, które będzie dostępne na naszej stronie. Pełne sprawozdanie zostanie zaprezentowane na rocznym zebraniu w sobotę 18 kwietnia, na które Państwa serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy również do aktywnego udziału w tworzeniu przyjaznej i bezpiecznej atmosfery na naszych ogrodach. Wszelkie Państwa uwagi są mile widziane, pozwolą na lepszą organizację i funkcjonowanie ROD Pratulińska.

Z poważaniem

Prezes ROD Pratulińska

Radomir Hordyj

zaproszenie w Corelu

Skrócone sprawozdanie z działalności Zarządu ROD Pratulińska za 2013 r.

 Obecny zarząd pracuje od lipca 2013r. Głównym celem zarządu w minionym półroczu było przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo – konserwacyjnych oraz poprawa estetyki i bezpieczeństwa naszych działek. Poniżej wymienione zostały najważniejsze działania zrealizowane w ciągu sześciu miesięcy:

Bieżące naprawy:

 • usunięcie awarii rur w okolicy działki 94;
 • wielokrotne naprawy ogrodzenia od strony ul. Radzymińskiej;

 • wymiana zamków w furtkach wejściowych na ogrody.

 1. W ramach poprawy bezpieczeństwa:
 • zamontowano 6 lamp na baterie słoneczne (po 2 lampy na każdą część ogrodów A, B, C); 950 zł koszt lamp + koszt montażu 600 zł;

– wydano zarządzenie o uporządkowanie alei przy działkach, przycięcie gałęzi itp. – za co Państwu, którzy dostosowali się do zarządzenia serdecznie dziękujemy;

 • wydano zarządzenie o widoczne oznakowanie lub odświeżenie numerów działek,
 • wielokrotne wzywanie straży miejskiej i policji w związku z naruszaniem porządku na terenie ROD;

 • wprowadzenie oznakowania bram;

 • – w sierpniu 2013r. Komisja Ogrodowa skontrolowała estetykę i zagospodarowanie działek; wykonano dokumentację fotograficzną.

  1. Egzekwowanie należnych opłat od zadłużonych działkowców:

  – wysłano łącznie 48 wezwań do zapłaty; na 31.12.2013r. zadłużonych było 58 działek na kwotę 30.122 zł, z czego do dziś udało się wyegzekwować już sporą część – dokładne informacje na zebraniu.

  – odłączanie wody i prądu zadłużonym działkowcom, nie wydawanie im nowych kluczy do furtek;

  – umieszczenie informacji o zadłużonych działkach na stronie internetowej;

  1. Zmiana dostawcy energii z RWE Stoen na GOEE – to oszczędności blisko 1000 zł w skali roku na opłatach za prąd.
  2. Zmiana firmy obsługującej oczyszczanie toalet – obecnie za oczyszczenie dwóch toalet płacimy 100 zł, a poprzednio 247 zł.
  3. Wynegocjowanie niższej składki w PZU za obowiązkowe ubezpieczenie budynków zarządu – w ub. roku płaciliśmy 1600 zł obecnie 998 zł.
  4. Opracowanie regulaminu i cennika wynajęcia sali w budynku zarządu – 3 krotne wynajęcie przyniosło 600zł.
  5. W okresie sprawozdawczym 11 działek zmieniło właścicieli, którzy obecnie aktywnie gospodarują i przywracają porządek na zaniedbanych działkach.
  6. Wprowadzenie nowych sposobów łączności działkowców z zarządem:

  – założenie strony internetowej, http://www.pratulinska.pl umieszczanie aktualnych informacji (1847 wizyt w 2013r., od stycznia do marca br. – 851 wizyt);

  • uruchomienie infolinij 518 746 846;

  – poczty elektronicznej; rodpratulinska@gmail.com

  – wprowadzenie informacji o opłatach za działki na tablicach informacyjnych i stronie internetowej pozwoliło zaoszczędzić ponad 500 zł na znaczkach pocztowych, listach i kopertach.

  1. Zarząd aktywnie uczestniczył w działaniach na rzecz obrony istniejącego ogrodnictwa działkowego organizowanego przez OZ PZD – udział w manifestacjach popierających ustawę obywatelską; uczestniczył również w szkoleniach i naradach instruktażowych organizowanych przez OZ PZD.
  2. W związku z bardzo dużymi opłatami za wodę zarząd planuje wybudowanie własnej hydroforni (niezależnej od wody miejskiej MPWiK). Woda miałaby pochodzić z wód podskórnych – obecnie zasilają one 3 ręczne pompy. Takie rozwiązania funkcjonują na innych ROD. Koszt inwestycji to ok. 50 tys. zł – to tyle, co płacimy rocznie za wodę do MPWiK. Planowane rozwiązanie będzie bezpieczne i nie odetnie nas od wody miejskiej, w wypadku awarii hydroforni lub czasowego braku wody w studniach. Będzie to najważniejsze zadanie w planie pracy zarządu na ten rok. Temat do dyskusji na zebraniu.
  3. Finanse:
  Najważniejsze wydatki w 2013
  Cel Kwota (zł)
  Prąd 7 576,46
  Woda 48 157,13
  Gaz 240,00
  Kontenery 2 420,00
  Składka do PZD 5 752,25
  Ubezpieczenie budynku zarządu 998,00
  Obsługa księgowa 6 152,00
  Wynagrodzenie gospodarza 7 960,00
  RAZEM 79.255,84

   

  Najważniejsze przychody w 2013
  Źródło Kwota (zł)
  reklamy AMS 8 740,00
  reklamy Ströer 10 167,50
  wynajem Sali 600,00
  Wpływy z opłat za użytkowanie działek 94726,81
  Wpływy z wpisowego i opłat inwestycyjnych od nowych członków 6208,84
  RAZEM 120.443,15

  W ubiegłym roku jeden z naszych zadłużonych działkowców, któremu odłączony został prąd, zdewastował celowo skrzynkę elektryczną, co spowodowało gigantyczną awarię, której usunięcie kosztowało 6500 zł i spowodowało opóźnione włączenie prądu w tym roku.

  1. Stan rachunku bankowego na 31.12.2013 to:

  44 046,11 – w porównaniu na 31.12.2012 to: 9 255,96zł.

   

  Zdajemy sobie sprawę, że części naszych działkowców nie będzie na zebraniu, stąd skrótowe przedstawienie najważniejszych zagadnień z ubiegłego roku.

  Pełne sprawozdanie zostanie zaprezentowane na rocznym zebraniu w niedzielę 27 kwietnia, na które Państwa serdecznie zapraszamy.

  Zapraszamy również do aktywnego udziału w tworzeniu przyjaznej i bezpiecznej atmosfery na naszych ogrodach. Wszelkie Państwa uwagi są mile widziane, pozwolą na lepszą organizację i funkcjonowanie ROD Pratulińska.

  Bilans, Preliminarz, i Plan pracy na 2014 dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników, serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza. <- kliknij