Szkolenia dla nowych działkowców

Biuro Okręgu Mazowieckiego PZD zaprasza na cykliczne, stacjonarne szkolenia dla działkowców (szczególnie dla nowych użytkowników działek). W 2023 roku szkolenia będą odbywały się w biurze Okręgu Mazowieckiego PZD przy ulicy Żółkiewskiego 35d w Warszawie – róg Boremlowska/Żółkiewskiego (Grochów). Więcej informacji Jednocześnie informujemy, że jeżeli zbierze się odpowiednia ilość osób, jest możliwość organizacji szkolenia na miejscu w naszym ogrodzie. Prosimy …

Reklama

Ogłoszenie: pracownik administracyjno – biurowy – umowa zlecenie

Miejsce pracy: Rodzinny Ogród Działkowy „Pratulińska” ul. Pratulińska 5Wymiar etatu: umowa zlecenieWynagrodzenie: 55 zł netto/ hWymiar godzin: 8 h miesięcznie w okresie wiosenno - jesiennym (4 godziny w sobotę 2 x w miesiącu w czasie dyżurów Zarządu "ROD")Termin składania dokumentów: 10-03-2023 r. godz. 15:00Zlecający: Zarząd ROD „Pratulińska” I. Wymagania w stosunku do kandydatów:a. Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie Ukończona szkoła średnia, …

Ogłoszenie: pracownik administracyjno – biurowy – umowa zlecenie

Miejsce pracy: Rodzinny Ogród Działkowy „Pratulińska” ul. Pratulińska 5Wymiar etatu: umowa zlecenieWynagrodzenie: 55 zł netto/ hWymiar godzin: 8 h miesięcznie w okresie wiosenno - jesiennym (4 godziny w sobotę 2 x w miesiącu w czasie dyżurów Zarządu „ROD")Termin składania dokumentów: 10-03-2023 r. godz. 15:00Zlecający: Zarząd ROD „Pratulińska” I. Wymagania w stosunku do kandydatów:a. Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie Ukończona szkoła średnia, …

K O M U N I K A T

W sprawie zmiany wysokości partycypacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD na rzecz ogrodów w związku z działalnością jednostek terenowych i jednostki krajowej PZD.oraz w sprawie składki członkowskiej W dniu 17.11.2022r. Krajowa Rada PZD podjęła Uchwałę nr 2/XVI/2022 zobowiązującą rodzinne ogrody działkowe do przekazania do właściwej terytorialnie jednostki PZD, kwotę odpowiadającą iloczynowi …

Aktualizacja danych działkowców

Szanowni Działkowcy Zwracamy się z prośbą o aktualizację swoich danych osobowych i kontaktowych. Zachęcamy także do elektronicznej drogi kontaktu z zarządem ROD Pratulińska. Ze strony internetowej ROD (link poniżej), jak również w biurze można pobrać dokument „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną”. Wypełnione oświadczenie wystarczy dostarczyć do biura ROD lub zeskanować i …

WARUNKI ROZLICZANIA I WARUNKI OPŁAT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Na podstawie odczytów liczników, Zarząd ROD sporządza wykaz opłat za energię elektryczną, który zostanie opublikowany na stronie internetowej ogrodu* oraz w gablotach na terenie ogrodu. Wykaz obejmuje następujące terminy: marzec - I okres rozliczeniowylipiec - II okres rozliczeniowylistopad - III okres rozliczeniowy Każdy działkowiec, którego działka podłączona jest do instalacji energetycznej ogrodu, powinien, bez dodatkowego …

KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD „PRATULIŃSKA” W SPRAWIE ZASAD ROZLICZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2023 r.

Zarząd ROD "Pratulińska" w Warszawie informuje, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127), ogrody działkowe zostały zaliczone do grupy odbiorców uprawnionych do skorzystania z ulg wprowadzonych ustawą. Ustawa wprowadziła przepis …