Kontakt

PZD ROD Pratulińska
ul. Pratulińska 5
03-511 Warszawa
NIP 524-23-62-614

Infolinia 518 746 846
Gospodarz 501 054 022
fax: 226 799 469
rodpratulinska@gmail.com

Prezes: Agnieszka Soliwoda
Wiceprezes: Bogdan Stolarek
Sekretarz: Jarosław Uczkiewicz
Członkini Zarządu: Agnieszka Dragon
Członkini Zarządu: Agnieszka Schütterly

Zarząd ROD uprzejmie prosi, by wpłaty z tytułu zobowiązań finansowych na rzecz ROD dokonywać na konto bankowe
ROD „PRATULIŃSKA”
PKO Bank Polski
29 1020 1042 0000 8102 0009 8467

Dla prawidłowej identyfikacji należy podać numer działki oraz imię i nazwisko, której wpłata dotyczy.

Reklama